Ciepło

Budując dom oczekujemy, że zapewni on nam ciepło również podczas zimy. Chcemy też czuć się w nim komfortowo nie martwiąc się o koszty ogrzewania.

Dlatego też już na etapie projektowania warto wziąć pod uwagę szerokie możliwości zastosowania energooszczędnej stolarki.

Podstawową kwestią braną pod uwagę przy doborze odpowiednich okien jest rodzaj wentylacji, jaka będzie w naszym domu.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna najczęściej występuje w domach budowanych w tradycyjnej technologii. Polega ona na dostarczaniu z zewnątrz do pomieszczeń świeżego powietrza i odprowadzaniu jego na zewnątrz przez kanały wentylacyjne. Dostarczanie świeżego powietrza odbywa się poprzez nawiewniki okienne i/lub poprzez rozszczelnianie okien czy ich uchylanie.

Ważne: Podczas zimy brak wietrzenia (poprzez uchylanie lub rozszczelnianie), zaklejanie nawiewników, zaklejanie kratek wentylacyjnych prowadzi nie tylko do ryzyka chorób spowodowanych oddychaniem stale tym samym powietrzem (pleśnie, grzyby), ale także do znacznie wyższych kosztów ogrzewania. Całkowicie błędnym jest myślenie, że napływ zimnego powietrza z zewnątrz poprzez np. nawiewniki spowoduje wyższe zużycie energii. W pomieszczeniach mieszkalnych, które nie są wentylowane panuje bardzo duża wilgotność, a ilość energii potrzebnej do ich ogrzania jest kilkukrotnie wyższa niż w przypadku pomieszczeń prawidłowo wentylowanych. W domach z wentylacją grawitacyjną minimum jedno okno w danym pomieszczeniu powinno być z funkcją otwierania i/lub uchylania. W takim wypadku optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie okien ze szkleniem trzyszybowym o współczynniku Ug dla szyb 0,7 lub 0,8 W/m2K i Uw dla okien max 1,3 W/m2K. Koszt takiego rozwiązania to zaledwie o ok. 60 zł/m2 okna więcej w stosunku do okien szklonych dwuszybowo z szybami o Ug=1,0 W/m2K.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją występująca w nowoczesnym budownictwie, jest coraz częściej stosowana i można przewidywać, że w przeciągu kilku lat stanie się standardem w nowo budowanych domach. W budynkach z tego typu wentylacją nawiewno-wywiewną nie stosuje się nawiewników. Nie ma też potrzeby uchylania okien, a w dolnej kondygnacji nie ma potrzeby otwierania okien do mycia. Teoretycznie więc poza oknami tarasowymi i balkonowymi pozostałe mogą być wykonane jako szklenie stałe. Oczywiście wybóru, które z okien będą otwierane, a które nie, należy dokonywać indywidualnie dla danego projektu i preferencji przyszłych użytkowników.

Ważne: okna do domów energooszczędnych i do domów pasywnych, pomimo ich specjalnej budowy z zastosowaniem pakietów szybowych o grubości do 48 mm, nie muszą wcale być droższe od standardowych okien do budynków z wentylacją grawitacyjną. Umiejętne dobranie stolarki nawet w przypadku luksusowych okien drewniano-aluminiowych w systemie Gemini-Passiv (czytaj więcej tutaj i tutaj) o współczynniku Uw dla okna max 0,8 W/m2K, nie musi być wydatkiem ponad możliwości Inwestora.

Usytuowanie domu względem stron świata

Usytuowanie domu względem stron świata na etapie projektowania ma bardzo duże znaczenie pod kątem wykorzystania światła słonecznego. Temat ten jest bardzo dobrze i w prosty sposób przedstawiony na stronie naszego kontrahenta, firmy Centor.

Wymogi prawne

Wymogi prawne. Zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki powstałe po 1 stycznia 2014 r. maksymalny poziom współczynnika Uw dla całych okien w nowo projektowanych budynkach wynosi 1,3 W/m2K. Okna o takim współczynniku uzyskamy już przy standardowych profilach szklonych trzyszybowo: 4/10/4/10/4 o współczynniku dla szyb Ug=0,8 W/m2K.

W ofercie Ortis Pomorze znajdą Państwo okna z szybami o współczynniku począwszy od Ug=1,0, poprzez Ug=0,8, Ug=0,7, do Ug=0,5, pozwalającego na uzyskanie współczynnika dla całego okna Uw max 0,8 W/m2K. Istnieje możliwość uzyskania jeszcze lepszych (niższych) współczynników U, przy wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazem Krypton zamiast standardowo stosowanego Argonu. Jednak ze względu na wysokie koszty stosowania szklenia z Kryptonem z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązanie takie jest nieuzasadnione.

Ciepły montaż

Ciepły montaż jest zalecany przez Ortis Pomorze do każdego typu okien. Zgodnie z zasadą szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz, w każdym przypadku montażu okien, także standardowych, powinny być zastosowane taśmy paroszczelne zakrywające miejsce łączenia okna z murem. Pozwala to na wyeliminowanie przedostawania się z wewnątrz pomieszczenia wilgoci w miejsca pomiędzy ramą okna a murem, wypełnione pianą montażową.

Ważne: Wilgoć, która przedostaje się do piany montażowej podczas niskich temperatur zamarza tworząc w niej mikropory pozwalające z kolei na wnikanie coraz większej ilości wilgoci i powstawanie coraz większych mikroszczelin w pianie. Po kilku zimach niezabezpieczona taśmą paroizolacyjną piana znacznie traci swoje parametry izolacyjne a wokół okien powstaje mostek termiczny.

Tak jak w przypadku standardowych okien do budynków o tradycyjnej technologii zalecamy minimum zastosowanie taśm wewnętrznych, tak w przypadku okien o podwyższonych parametrach cieplnych do domów energooszczędnych niezbędne jest również stosowanie zewnętrznych taśm paroprzepuszczalnych. W przypadku okien do domów energooszczędnych również zalecamy, a domów pasywnych niezbędny jest montaż w warstwie izolacji za pomocą specjalnych konsol. Systemy do ciepłego montażu i do montażu okien w warstwie izolacji są w Polsce coraz bardziej popularne i coraz częściej stosowane. Dzięki temu jest coraz więcej ich producentów, a ceny tych produktów maleją.

Title

x
Call Now Button